reprodukční věk

Reprodukční věk neboli plodný věk je věkové rozmezí, kdy je jedinec (teoreticky či prakticky) schopen rozmnožování (reprodukce):

  • U žen se reprodukčním věkem rozumí období mezi menarche a menopauzou, tzn. zhruba věkové rozmezí 12–49 let (někteří autoři však uvádějí 15–49 let). Pojem „reprodukční věk“ či „plodný věk“ je však nepřesný, protože některé ženy mohou otěhotnět a porodit děti v mladším nebo i starším věku.
  • U mužů se reprodukčním věkem rozumí období mezi nástupem puberty a ztrátou plodnosti.

Viz také reprodukce.