plodnost

Plodnost neboli fertilita má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. schopnost plodit děti – v tomto smyslu se „plodnost“ týká konkrétního muže nebo ženy (jinými slovy, je-li někdo neplodný, nemůže mít vlastní děti);
  2. průměrný počet dětí připadající na jednu ženu v dané populaci – ve statistickém smyslu, většinou přesněji označováno jako „úhrnná plodnost“ (například v roce 2018 úhrnná plodnost v České republice dosáhla hodnoty 1,71 dítěte na jednu ženu).

Viz také neplodnost.