LVRS

LVRS je zkratka pro volumredukční operaci plic.