apendix

Apendix je zkrácený název pro červovitý přívěsek slepého střeva.