ECT

ECT je zkratka pro elektrokonvulzivní terapii.