LCIS

LCIS je zkratka pro lobulární karcinom in situ.