OCD

OCD je zkratka pro obsedantně kompulzivní poruchu.