COMT

COMT je zkratka pro katechol-O-metyltransferázu.