MAOI

MAOI je zkratka pro inhibitory monoaminoxidázy.