dezorientace

Dezorientace je porucha orientace, tzn. nesprávné uvědomování si času, místa a/nebo vlastní osoby. Dezorientace může být doprovázena dalšími příznaky, jako jsou například:

  • zmatenost nebo neschopnost jasně myslet,
  • delirium, zmatenost a poruchy pozornosti,
  • bludy nebo přesvědčení o nepravdivých skutečnostech,
  • duševní rozrušení nebo pocity agresivity a neklidu,
  • halucinace nebo vidění či slyšení věcí, které ve skutečnosti neexistují,
  • bloumání po okolí.

Odvozené přídavné jméno je dezorientovaný.