stranová asymetrie

Stranová asymetrie v souvislosti s lékařstvím znamená, že něco, co obvykle bývá „stranově symetrické“ (tělní struktura, pohyb končetin při chůzi apod.), tuto vlastnost postrádá. Například levý prs je výrazně větší než pravý, člověku postiženému cévní mozkovou příhodou může poklesnout levý nebo pravý koutek úst, pacient s Parkinsonovou nemocí může mít v určité fázi onemocnění příznaky na levé nebo pravé straně těla mnohem výraznější než na opačné straně těla, apod.