dopaminergní léky

Dopaminergní léky je jiný název pro agonisty dopaminu.