MKN

MKN je zkratka pro Mezinárodní klasifikaci nemocí.