krepitace

Krepitace jsou praskavé zvuky, které lékař může slyšet při auskultaci (obvykle s pomocí stetoskopu či fonendoskopu) u některých pacientů s onemocněním dýchacího systému.