hemoragická horečka Marburg

Hemoragická horečka Marburg je starší označení pro virové onemocnění Marburg.

Viz také hemoragie, horečka.