opatrovnictví člověka

Opatrovnictví člověka je situace, kdy zletilá osoba potřebuje pomoc jiné osoby k ochraně svých práv a k realizaci plnění svých povinností. Jde tak o osobu, která není schopna zcela samostatně právně jednat. Důvodem této situace bývá u konkrétní osoby duševní porucha způsobená např. duševním onemocněním, věkem, zdravotním stavem apod. Tato situace je upravena zákony (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).

Viz také opatrovník.