subakutní kašel

Subakutní kašel je kašel, který trvá tři až osm týdnů.

Viz také kašel, akutní kašel, chronický kašel.