subakutní kašel

Subakutní kašel je kašel, který trvá tři až osm týdnů.

Viz také akutní kašel, chronický kašel.