sociální úzkostná porucha

Sociální úzkostná porucha je jiný název pro sociální fobii.