remodelace kostí

Remodelace kosti je jiný název pro přestavbu kosti.