živnatka

Živnatka (lat. uvea) je prostřední vrstva oční bulvy, která zajišťuje výživu oka. Živnatka se skládá z cévnatky, řasnatého tělíska a duhovky.