peristaltika

Peristaltika je proces střídající se kontrakce (stažení) a relaxace (uvolnění) hladké svaloviny, díky němuž jsou protlačovány různými trubicovitými orgány různé materiály (např. potrava skrze jednotlivé části trávicího traktu, lymfa v lymfatických cévách, sperma v chámovodech apod.). Ve stěnách dutých orgánů jsou vlákna hladkých svalů seskupena do tenké vrstvy hladké svaloviny. Často jsou dvě vrstvy uspořádány tak, že jejich vlákna svírají vzájemně pravé úhly:

  • podélná vrstva – svalová vlákna probíhají rovnoběžně s podélnou osou orgánu, tato vrstva zkracuje délku orgánu,
  • kruhovitá vrstva – vlákna probíhají po obvodu orgánu, tato vrstva orgán svírá.

Peristaltický pohyb se skládá z uvolnění kruhových hladkých svalů, poté z jejich stažení za posouvanou hmotou, aby se nepohybovala dozadu, a následně z podélné kontrakce, která ji posouvá vpřed.

Odvozené přídavné jméno je peristaltický.