sublingvální

Sublingvální znamená buď „podjazykový, pod jazykem“ (o něčem, co se pod jazykem již vyskytuje) nebo „podávaný pod jazyk“ (o některých lécích, které má pacient držet pod jazykem, dokud se nerozpustí).