FEV1

FEV1 je zkratka pro jednosekundovou vitální kapacitu.