srdeční ozvy

Srdeční ozvy jsou zvuky, které provázejí srdeční činnost, a které lékař může snadno vyšetřit pomocí fonendoskopu či stetoskopu. U zdravého člověka jsou při každém srdečním stahu slyšet dvě tzv. uzavírací srdeční ozvy (označované římskými číslicemi I. a II.), které odpovídají uzavření cípatých chlopní (I.) a poloměsíčitých chlopní (II.). Kromě těchto normálních zvuků může lékař někdy slyšet i abnormální zvuky, například srdeční šelesty.