dermatovenerologie

Dermatovenerologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění kožního systému a sexuálně přenosných infekcí.

Odvozené přídavné jméno je dermatovenerologický, lékař specializující se na dermatovenerologii se nazývá dermatovenerolog.

Poznámka: Pojem „dermatovenerologie“ i výrazy od něj odvozené se používají zejména v regionu střední a východní Evropy. V ostatních částech světa se spíše rozlišují samostatné obory dermatologie a venerologie.

Viz také -ologie.