výpotek

Výpotek je obecně tekutina, která se nahromadila v nějaké tělní dutině. Rozlišujeme různé druhy výpotku, např. kloubní výpotek, perikardiální výpotek, pleurální výpotek apod. Podle toho, zda je výpotek zánětlivého nebo nezánětlivého původu, rozlišujeme exsudát a transudát.