městnání

Městnání je stav, kdy se hromadí nějaká tělesná tekutina (například krev či lymfa) v místě, kudy by přirozeně měla protékat (například v krevní cévy nebo v lymfatických cévách).