PEFR

PEFR je zkratka pro vrcholovou výdechovou rychlost.