povrchová fascie

Povrchová fascie je jedním ze tří typů fascie. Povrchová fascie se nachází téměř ve všech oblastech těla a tvoří nejspodnější vrstvu kůže. Kromě toho obklopuje některé orgány, žlázy a svazky nervů a krevních cév. Povrchová fascie je poměrně elastická a může se do jisté míry natahovat (podobně jako například punčocha), což umožňuje nárůst obvodu tělesných partií (např. během těhotenství nebo i při jiném přírůstku hmotnosti). Pokud se fascie roztáhne příliš, může v některých místech popraskat, a po následném úbytku tělesné hmotnosti (resp. porodu) se již kůže nemůže samovolně vrátit do původní podoby.

Viz také hluboká fascie, viscerální fascie.