povrchové žíly

Povrchové žíly (lat. venae superficiales) jsou žíly, které se nacházejí blízko povrchu těla. Povrchové žíly hrají významnou roli při ochlazování povrchu těla. Je-li příliš horko, krev se přesune z hlubokých žil do povrchových žil, aby se usnadnil přenos tepla do okolí. Povrchové žíly jsou často viditelné pod kůží. Jsou-li pod úrovní srdce, někdy „vystupují na povrch“ (tzn. vyboulí se). Tento jev lze nejsnadněji pozorovat na rukou: při jejich zvednutí nad úroveň srdce krev z žil odtéká a žíly „zapadnou“ (tzn. kůže se vyrovná), po návratu rukou dolů se žíly krví opět naplní a mohou „vystupovat“. Žíly bývají viditelnější při zvedání těžkých břemen, zvláště pak u jedinců, kteří pravidelně posilují svaly na rukou.

Viz také hluboké žíly, žilní perforátory, žilní systém.