fakultativní

Fakultativní je výraz používaný v biologii a znamená „schopen, nikoli však omezen na určité fungování nebo způsob života“. Například fakultativní parazit je organismus, který může parazitovat, ke zdárnému průběhu svého životního cyklu však není zcela závislý na hostiteli.

Opakem fakultativního je obligátní.