kopřivka

Kopřivka neboli urtikarie (lat. urticaria) je typem kožní vyrážky, která se vyznačuje zarudlými, vyvýšenými a svědivými místy. Postižený může mít rovněž pocit pálení nebo štípání, jako kdyby jej v daném místě šlehla kopřiva (odtud také pochází označení této vyrážky). Kopřivka se často vyskytuje v důsledku infekce nebo alergické reakce časného typu. Známy jsou však i některé další spouštěče – například duševní stres, chlad, teplo, sluneční záření apod. Přibližně v polovině případů zůstává příčina vzniku kopřivky neznámá.

Obrázek: Kopřivka na paži. (Zdroj: By James Heilman, MD - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9444861)