kopřivka

Kopřivka neboli urtikarie je typem kožní vyrážky, která se vyznačuje zarudlými, vyvýšenými a svědivými místy. Postižený může mít rovněž pocit pálení nebo štípání, jako kdyby jej v daném místě šlehla kopřiva (odtud také pochází označení této vyrážky).

Kopřivka se často vyskytuje v důsledku infekce nebo alergické reakce časného typu. Spouštěčem může být i duševní stres, chlad nebo vibrace. Přibližně v polovině případů zůstává příčina vzniku kopřivky neznámá.