stimulanty

Stimulanty je jiný název pro stimulancia.