skus

Skus neboli okluze je vzájemné postavení zubů horní a dolní čelisti při sevřených čelistech.