konzervativní stomatologie

Konzervativní stomatologie je jiný název pro záchovnou stomatologii.