OPG

OPG je zkratka pro ortopantomogram, tzn. rentgenový snímek získaný pomocí ortopantomografie.