burzitida

Burzitida je odborný název pro zánět tíhového váčku.

Viz také -itida.