behaviorální opatření

Behaviorální opatření jsou taková opatření, která se zaměřují na chování daného člověka. Tento poměrně obecný a široký pojem byl původně používán zejména v psychologii, ale dnes se uplatňuje i v mnoha lékařských oborech.

Konkrétním příkladem behaviorálního opatření je nácvik toaletních návyků u lidí, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu a jedním z důsledků je inkontinence moči. Lékař takovému člověku například doporučí, aby pravidelně (preventivně) navštěvoval toaletu, aby se předešlo samovolnému úniku moči.

Viz také behaviorální.