kontinuální zvyšování kvality

Pod pojmem kontinuální zvyšování kvality se rozumí přístup managementu poskytovatele zdravotních služeb zahrnující průběžnou snahu o zlepšování procesů v oblasti poskytování zdravotních služeb ve shodě s potřebami pacientů.
Vyhledat „kontinuální zvyšování kvality“ na NZIP