proleženina

Proleženina neboli dekubitus je místně ohraničené poškození kůže a tkáně, která se pod ní nachází, v důsledku dlouhotrvajícího tlaku. Proleženiny se obvykle vyskytují v místech kostních výběžků, kterými se málo pohyblivý pacient dotýká podložky (lůžka) – nejčastěji v oblasti pat, pánve či kotníků.