ergoterapie

Ergoterapie je typ léčby, která „prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení – fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním“ (definice podle České asociace ergoterapeutů). Ergoterapie maximálně podporuje zapojení daného člověka do běžného života, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Jsou využívány různé metody a techniky, jsou nacvičovány konkrétní dovednosti, je poskytováno individuální poradenství. Pojmem „zaměstnávání“ jsou podle České asociace ergoterapeutů myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a které jsou vnímány jako součást jeho identity.

Ergoterapii provádějí ergoterapeuti, kteří mají odborné vzdělání v tomto oboru.

Odvozené přídavné jméno je ergoterapeutický.

Viz také terapie.