tělesná konstituce

Tělesná konstituce je celková tělesná stavba konkrétního člověka. Někteří autoři rozdělují lidi do několika typů podle jejich tělesné konstituce, definice však nejsou zdaleka jednotné. Pro zjednodušení si stačí představit, že např. osmdesátiletý vyhublý muž má úplně jinou tělesnou konstituci než šestnáctiletý mladík, který tráví každý den minimálně hodinu v posilovně apod.