interní audit

Interní audit je vnitřní kontrolní proces, kdy poskytovatel zdravotních služeb objektivně hodnotí kvalitu a bezpečí jím poskytovaných zdravotních služeb. Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí. Pro zavedení tohoto systému byly vypracovány „minimální požadavky“, které jsou uveřejněny ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 16/2015.