porucha elektrolytové rovnováhy

Porucha elektrolytové rovnováhy je jiný název pro elektrolytovou nerovnováhu.
Vyhledat „porucha elektrolytové rovnováhy“ na NZIP