detekovatelný

Detekovatelný znamená „zjistitelný“ či „prokazatelný“. Tento výraz je někdy používán v odborných lékařských textech, souvisí s pojmem detekce a pochází z doslovného překladu anglického výrazu detectable.

Například věta „protilátky jsou obvykle detekovatelné až několik dnů od prvních příznaků nemoci“ znamená, že u daného onemocnění (v tomto konkrétním případě COVID-19) nelze protilátky v krvi zjistit dříve než několik dní poté, co se u člověka projeví první příznaky.