PTS

PTS je zkratka pro posttrombotický syndrom.
Vyhledat „PTS“ na NZIP