pletysmografie

Pletysmografie je vyšetřovací metoda, při které se měří změny objemu nějaké části těla nebo konkrétního orgánu. Pletysmografie se používá mj. k diagnostice poruch prokrvení v horních nebo dolních končetinách nebo při funkčním vyšetření plic.

Viz také -grafie.