PCR

PCR je zkratka pro polymerázovou řetězovou reakci.
Vyhledat „PCR“ na NZIP