PCR

PCR je zkratka pro polymerázovou řetězovou reakci.