ataka

Ataka znamená „prudký záchvat“ (většinou nějaké poruchy či onemocnění). Například panická ataka znamená „náhlý záchvat úzkosti“.

Viz také tranzitorní ischemická ataka.