korelace

Korelace přibližně znamená „vzájemnou souvislost“. Pokud například „není pozorována korelace mezi počtem návštěv ambulance a výsledky léčby“, pak to znamená, že na počtu návštěv víceméně nesejde, tzn. výsledky léčby to neovlivní.

Odvozené sloveso je korelovat.